1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Express 2019 ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
18 ก.พ. 2562
กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ท่านสามารถลงทะเบียน Walkin เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันจัดกิจกรรม
21 ม.ค. 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Services 2019 ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
7 ก.พ. 2560

หน้า : [1]

© 2552 อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 534 , 518 , 519   โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455