1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
หน้าหลัก >> การให้บริการ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดการให้บริการ ข่าว/บทความทั้งหมด

การให้บริการ

นิทรรศการหมุนเวียน
หอนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงผลงาน – ต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พิพิธภัณฑ์เสมือน
การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระบบเสมือนต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากงาน Thailand Research Expo (ดาวน์โหลด Flash Player ก่อน คะ)
การบริการทางการวิจัย
การถ่ายทอดความรู้เชิงนโยบายวิจัยงานวิจัยพื้นฐาน/เพิ่มผลผลิต/แก่นักวิจัย 1.1 กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ workshop

หน้า : [1]

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455