1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
หน้าหลัก >> Download เอกสาร Research Zone

Download เอกสาร Research Zone
เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล 26/7/60 (26 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 124 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. 60 (7 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 123 ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค. 60 (7 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 122 ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย. 60 (6 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 121 ระหว่างวันที่ 21-24 มี.ค. 60 (6 ก.ค. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 120 ระหว่างวันที่ 21-24 ก.พ. 60 (30 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 119 ระหว่างวันที่ 24-27 ม.ค. 60 (29 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 118 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 59 (29 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 117 ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. 59 (29 มิ.ย. 2560)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 116 ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 114 ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 113 ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 112 ระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย. 59 (9 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 111 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 110 ระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 109 ระหว่างวันที่ 22-25 มี.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 108 ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 107 ระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 59 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 106 ระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค. 58 (9 พ.ย. 2559)
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 105 (9 พ.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>

© 2552 อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 534 , 518 , 519   โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455