วันที่ 28 สิงหาคม 2553
ประเด็นเด็ดงานวิจัย

ประเด็นเด็ดงานวิจัย

สำนักข่าวชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
นายไพฑูรย์ มากสุข (0 2473 7100, 08 1844 6066)

การศึกษารูปแบบการประสานเสียงในการบรรเลงร่วมกันของดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
นายสมชาย รัศมี(0 2472 7000 ต่อ 1006,08 1554 6662)